Husk at sprøyten din må sees hvert 3. år!

Da er du også sikker på at det er lovlig og funksjonaliteten er på topp, slik at de edle dråpene utnyttes optimalt og miljøet ivaretas tilfredsstillende.

Ved kontroll av en sprøyte skal tilsynskontrolløren være spesielt oppmerksom på at sprøyten i den grad det er relevant oppfyller en rekke krav til:

1) Kraftoverføringsdeler

2) Pumpe

3) Agitasjon

4) Tank for sprøytevæske

5) Målesystemer og kontroll- og reguleringssystemer

6) Rør og slanger

7) Filtrering

8) Sprøytebom (dvs. utstyr der sprøyting foregår ved hjelp av en horisontal bom plassert i nær avstand fra avlingen eller materialet som skal behandles)

9) Dyser

10) Væskedistribusjon

11) Luftblåser på utstyr hvor sprøytevæsken fordeles ved hjelp av luft

Kontakt vårt arbeidslederteam:

ALLAN HENRIKSEN

ALLAN HENRIKSEN

Servicechef

Tlf: 87 61 33 47

Mobil: 30 21 43 76

E-mail: ah@lyngfeldt.dk

Thomas Bønnerup

Thomas Bønnerup

Servicechef

Tlf: 87 61 33 48

Mobil: 91 23 00 83

E-mail: tb@lyngfeldt.dk