Kom ihåg att sprutan måste servas vart tredje år!

Du kan också vara säker på att den är laglig och att dess funktionalitet är förstklassig, så att du använder värdefulla droppar på bästa sätt och skyddar miljön.

När inspektören inspekterar en sprutan ska han eller hon särskilt uppmärksamma att sprutan, i förekommande fall, uppfyller ett antal krav i fråga om:

1) delar för kraftöverföring

2) Pump

3) Omrörning

4) Tank för sprutvätska

5) Mät- och kontrollsystem

6) Rör och slangar

7) Filtrering

8) Sprutbom (dvs. utrustning där sprutning sker med hjälp av en horisontell bom som placeras på nära avstånd från den gröda eller det material som ska behandlas).

9) Munstycken

10) Distribution av vätskor

11) Luftblåsare på utrustning där sprutvätskan fördelas med hjälp av luft.

Kontakta vårt verkstadsteam:

ALLAN HENRIKSEN

ALLAN HENRIKSEN

Servicechef

Tlf: 87 61 33 47

Mobil: 30 21 43 76

E-mail: ah@lyngfeldt.dk

Thomas Bønnerup

Thomas Bønnerup

Servicechef

Tlf: 87 61 33 48

Mobil: 91 23 00 83

E-mail: tb@lyngfeldt.dk