STAMDATA

Telefon   + 45 87 61 33 33 
 Faktura e-post faktura@lyngfeldt.dk
 E-post  info@lyngfeldt.dk
 CVR-nummer  DK-24211177
 Bankforbindelse Nordea 

Mellom Dansk Maskinhandlerforening