Lyngfeldt A/S har spesialisert seg på å dekke de spesielle behov som oppstår ved ivaretakelse av friområder samt idretts- og parkområder.