Lyngfeldt A/S har specialiserat sig på att tillgodose de specifika behoven inom underhåll av rekreations-, sport- och parkmark.