Vuokralainen vastaa myös vuokratusta kiinteistöstä aiheutuneista liiketappioista, voiton menetyksestä tai vastaavista välittömistä tappioista. Vuokranantaja on vastuussa vuokratun esineen aiheuttamasta vahingosta vain, jos voidaan osoittaa, että vahinko on aiheutunut vuokranantajan tai hänen työntekijöidensä tuottamuksesta. Vuokranantaja ei kuitenkaan koskaan ole vastuussa liiketappioista, ajanhukasta, voitonmenetyksestä tai muista välillisistä tappioista. Vuokranantajan vastuu omaisuusvahingoista voi kuitenkin olla enintään 1 000 000 Tanskan kruunua. Vuokralainen on velvollinen ottamaan vastuuvakuutuksen, joka kattaa vastuun vuokra-asunnon käytön aikana kolmansille henkilöille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Siltä osin kuin vuokranantaja voi joutua vastuuseen vuokralaisen vuokra-asunnon käytöstä, vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle tämän mahdollisen vastuun siltä osin kuin se ylittää sovitut rajat.

Kalustoa, johon vaaditaan ajokortti, saavat käyttää vain henkilöt, joilla on voimassa oleva ajokortti. Vuokralaisen vastuulla on ilmoittaa asiasta Tanskan työympäristöviranomaiselle ja muille viranomaisille sekä kaapeleiden ja johtojen omistajille. Vuokraus kolmansille osapuolille ei saa tapahtua ilman Lyngfeldt Udlejning ApS:n suostumusta.

 

VAKUUTUS

Vuokralaisen vastuulla on varmistaa, että laitteet on vakuutettu koko vuokra-ajan. Vakuutus on otettava Lyngfeldt Udlejning ApS:n kautta, ellei vastaavaa vakuutusta voida osoittaa. Palkkio on 6,6 % bruttovuokrasta, ja se ilmoitetaan erikseen laskussa.

 

SELVRISIKO

Omavastuu on jaettu ryhmiin. Ryhmät ovat liitteenä.

Vuokrattujen kiinteistöjen arvo Vähennyskelpoinen määrä
0-100.000,00 10.000,00
100.000,00-200.000,00 15.000,00
200.000,00-600.000,00 30.000,00
Kaikki määrät ovat Tanskan kruunuina.

 

VAKUUTUSEHDOT

Huomioithan, että tulipalon, varkauden, ilkivallan tai muun vastaavan tapahtuman sattuessa vuokrasuhde päättyy vasta, kun poliisin antama kuitti on luovutettu Lyngfeldt Udlejning ApS:lle.

 

LASKUTUS

Laskutus tapahtuu kunkin kuukauden lopussa ja vuokrasopimuksen päättyessä. Laskussa ilmoitetaan maksuehdot, arvonlisävero, vakuutus, kulutus ja siivous.

 

MAKSU

Hinnaston hinnat ovat arvonlisäverottomia. Jollei toisin sovita, maksu suoritetaan nettomääräisenä käteisellä. Myöhemmin tapahtuva maksu oikeuttaa Lyngfeldt Udlejning ApS:n vaatimaan viivästyskorkoa 2 % kuukaudessa eräpäivän alusta siihen asti, kunnes maksu tapahtuu. Jos maksuaika ylittyy, Lyngfeldt Udlejning ApS:llä on oikeus noutaa vuokrattu kalusto ilman erillistä ilmoitusta. Vuokranantajalla on aina oikeus tarkastaa vuokrattu laite ja, jos vuokranantaja laiminlyö vuokrasopimuksen täyttämisen, ottaa se haltuunsa tarvittaessa ulosottomiehen välityksellä.

Virheitä ja hinnanmuutoksia lukuun ottamatta.