Ole Lyngby Pedersen fra I/S Faurgård

Ole Lyngby Pedersen, medejer af I/S Faurgård sammen med sin bror Per Pedersen, repræsenterer den tredje generation på gården Faurgård, som de overtog efter deres forældre. Efter at have arvet gården, etablerede de I/S Faurgård, der nu omfatter fire separate gårde og dækker omkring 230 hektar landbrugsjord og eng samt 10 hektar skov. Udover deres landbrugsaktiviteter opretholder de en besætning på ca. 750 søer, som primært producerer smågrise til salg både til svineproducenter og til eksportmarkedet. Derudover deltager de i et maskinfællesskab med deres tredje bror, Svend Åge Pedersen. Sammen er de udstyret med et omfattende sortiment af New Holland-maskiner, herunder traktorer, mejetærskere, gylletanke og meget mere.

Ole Lyngby Petersen fremhæver betydningen af deres samarbejde med Lyngfeldt. Tidligere var deres samarbejde med Lyngfeldt begrænset, men efter SP-Maskiner lukkede ned i sommeren 2023, har deres samarbejde intensiveret sig. Ole udtaler, ”Vi har altid brugt SP-maskiner og lidt fra Lyngfeldt, men efter SP er lukket, bruger vi nu Lyngfeldt”.

Et eksempel på dette tætte samarbejde er, da de købte en CX8.90-mejetærsker. Selvom der var opstartsvanskeligheder, roser Ole Lyngfeldt for deres service og engagement. Med en lille uventet fejl i maskinen var Lyngfeldts team prompte og ihærdige i at løse problemet, hvilket afspejler deres dedikation over for deres kunder. Ole fortæller ”Vi synes virkelig, at vi har fået meget service. Vi havde lidt opstartsproblemer med vores CX8.90, men Lyngfeldt var hurtigt ude og gjorde alt, hvad de kunne, for at vi kunne komme videre. Jeg er bare meget benovede over, hvor ihærdige de er, og at de ikke opgav problemerne. Så vi er godt tilfredse med Lyngfeldt.”

Ole Lyngby Petersen er meget tilfreds med samarbejdet med Lyngfeldt og ser optimistisk på det fremtidige partnerskab.