NEW HOLLAND-SAMARBEJDE UDVIDES

Succesfuldt østjysk New Holland-samarbejde siden 2013 udvides nu med endnu en strategisk partner og to forretninger.

Siden de tre maskinforretninger , SP Maskiner A/S, Lyngfeldt A/S og Lykke Smeden A/S i efteråret 2013 gik sammen om et formaliseret, strategisk samarbejde om deres New Holland-forhandling, har samarbejdet vist sig at rumme en række fordele for alle forretningerne – fuldstændig, som forhandlerne forventede.

Det har fået endnu en New Holland-forhandler til at banke på døren og blive budt indenfor til samarbejdet.

Det er Maskinpartner med udsalgssteder i Billund og Vejle, der nu træder ind i kredsen af strategiske samarbejdspartnere, som alle fortsætter som økonomisk og juridisk selvstændige enheder.

 

NEW HOLLAND

Det udvidede netværkssamarbejde omfatter primært New Holland-forhandlingen, men også i et vist omfang samarbejde om nogle af de administrative funktioner imellem enkelte af forretningerne samt gensidig opbakning for at sikre kunderne en optimal service.

Parterne ser dannelsen af denne nye og endnu stærkere New Holland-spiller som en fordel på mange måder både for forretningerne og for kunderne.

– Ved at udvide det strategiske samarbejde med endnu to forretninger, får samarbejdet endnu mere styrke, siger Søren Dalsgaard fra Lyngfeldt.

 

NØDVENDIGT

Det udvidede samarbejde er kommet i stand på initiativ fra Maskinpartners to ejere, Lars Jensen og Carsten Mølby.

– Vi har banket på hos de andre, fordi vi kan se, at fremtiden kræver større enheder, så det er vores måde at fremtidssikre, at vi fortsat kan leve op til kundernes krav, siger Lars Jensen fra Maskinpartner.

– Vi mener således, at samarbejdet er nødvendigt af hensyn til slutbrugerne, tilføjer han.

 

NATURLIG UDVIKLING

– Behovet for sådan et samarbejde er kun blevet endnu større de seneste år, lyder det samstemmende fra parterne, der peger både på den hastige strukturudvikling i primærlandbruget, men også udviklingen af moderne landbrugsmaskiner og avancerede tekniske løsninger.

– Det her er en naturlig udvikling for at matche de stadigt større landbrug, for de stiller enorme krav til os som servicepartner, siger de.

For parterne er helt afgørende, at kunderne også kan se en fordel ved samarbejdet. Og det mener de, kunderne kan på flere områder, ikke mindst servicedelen.

 

SERVICE ER AFGØRENDE

– Service og vedligehold er helt afgørende for at matche kundernes behov, og det er på det punkt, vi bliver særligt stærke, siger Søren Dalsgaard, administrerende direktør hos Lyngfeldt.

– Vi hjælper gerne hinanden med at servicere kunderne. Vi kender hinanden, og det betyder, at det er meget lettere at spørge hinanden om assistance, siger Martin Lykke, Lykke Smeden.

Den dynamik på serviceområdet er en vigtig del af samarbejdet, som både fungerer formelt og uformelt. Og den formelle del af servicesamarbejdet sikres via kvartalsvise møder mellem værkførerne.

Tilsammen har de fem forretninger cirka 88 ansatte, hvoraf de 45 er serviceteknikere. Og de råder over tilsammen 25 servicebiler, som er med til at sikre en hurtig og fleksibel opbakning, når kunderne har brug for service.

 

ÅBENT OG ÆRLIG

For at samarbejdet kan fungere til gavn for alle parter og ikke mindst kunderne, fastslår de tre, som har arbejdet sammen siden 2013, at det selvfølgelig forudsætter åbenhed og gensidig tillid.

– Det er vigtigt, at man vil det. Tidligere var vi konkurrenter, og det var derfor kutyme, at vores medarbejdere ikke fortalte hinanden for meget forretningerne imellem, fortæller SP Madsen, SP Maskiner.

I dag er det nærmest modsat.

– Vores erfaring er, at flere forskellige sæt øjne løser en opgave betydeligt bedre, siger Martin Lykke, Lykke Smeden.

Han suppleres af Lars Jensen, som fastslår, at den medarbejder, der udfører en opgave ofte, bliver endnu dygtigere.

– Og nogle specifikke arbejdsopgaver er der ikke mange gengangere af i løbet af et år, siger han.

 

FORMELT OG UFORMELT

Værkstederne kan trække på hinandens kompetencer på flere måder.

– Vi hjælper hinanden med intern assistance på et uformelt plan på tværs af forretningerne, hvor medarbejdere kan ringe til hinanden og få hjælp til en konkret udfordring. Den slags erfaringsudveksling på tværs sker uden beregning, mens deciderede servicetimer faktureres, fortæller Søren Dalsgaard.

Og det formelle samarbejde betyder, at medarbejderne kommer til at kende hinanden bedre end ellers.

– Og det gør det meget nemmere for medarbejderne at ringe til en kollega, man kender, siger Søren Dalsgaard.

Han tilføjer, at der selvfølgelig også er god opbakning fra New Holland.

Ud over samarbejdet på servicedelen, er der også andre samarbejdsrelationer. Eksempelvis trækker Lykke Smeden ugentligt på administrativ hjælp fra Lyngfeldt.

 

SUVERÆNE EJERE

Indehaveren af Lyngfeldt A/S, Jørn Seidelmann fremhæver samarbejdsmodellen som helt rigtig, fordi de enkelte forretninger fortsat har suveræne ejere, der billedligt talt har hænderne på kogepladen.

Men han lægger også vægt på, at samarbejdet er ligeværdigt uanset den enkelte forretnings størrelse.

– Det er vigtigt, at vi opretholder de selvstændige forretninger, ellers er idégrundlaget bag vores samarbejde væk, mener han.

Hver forretning har sin egen selvstændige profil. Eksempelvis er Maskinpartner stærk på finsnittere, og de enkelte forretninger har da også fortsat egne redskabsprogrammer, som supplerer New Hollands program.

 

INDKØB OG RESERVEDELE

– Vi bliver også stærkere på indkøbssiden, og på vores reservedelsforsyning, fremhæver parterne.

Det bliver for eksempel muligt at lagerføre flere maskiner, som i nogle tilfælde er afgørende.

Men der er trods alt enighed om, at det altid er mest hensigtsmæssigt med et tæt samarbejde med kunderne, fordi nye maskiner ofte skræddersys efter den enkelte kundes behov, og så er det vigtigt at have en tidlig og gerne løbende dialog med kunderne, så deres behov kan afdækkes og imødekommes bedst muligt.

– Den tidlige dialog betyder også mindre kapitalbinding for os som maskinforretninger, og det er i sidste ende også en fordel for kunderne, forklarer parterne.

Det handler ifølge de fem om at være omkostningseffektive, fordi servicering af maskinerne er en nødvendighed for landmændene.

De fem forretninger sælger i normale år tilsammen mellem 80 og 100 traktorer.

Det nye samarbejde dækker et stort område fra nord for Kolding op til Hadsund og vestpå til et område vest for Grindsted.

Medarbejderne i de fem forretninger er blevet orienteret om det nye samarbejde umiddelbart før offentliggørelsen onsdag aften.

Post a comment